Energiansäästöhaaste

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi 2002/91 jaottelee rakennukset  energiaa tuhlaaviin tai säästäviin. Rakennus saa energiakulutuksen mukaan sertifikaatin jossa rakennus jaotellaan A, B,C,D,E,F tai G luokkaan, jossa A on paras ja G on huonoin.

Rakennusten sähkön kulutuksesta reilu 20% kuluu ilmanvaihtoon, joten se on merkittävä säästökohde.
Myös ilmanvaihtokojeet voidaan asettaa eri energiankulutusluokkiin.

Energiatehokkuusluokittelu

Puhaltimet, tulo- ja poistojärjestelmä 

 Vähän kuluttava  Tehontarve kW/(m3/s) Energiankulutus kWh/(m3/s)/a 

 A

 < 1,0   < 2 500
 B  1,0 - 1,5   2 500 - 3 750
 C  1,5 - 2,0   3 750 - 5 000
 D  2,0 - 2,5  5 000 - 6 250
 E  2,5 - 3,0  6 250 - 7 500
 F  3,0 - 4,0  7 500 - 10 000
 G  > 4,0   > 10 000
 Paljon kuluttava    

Suomen rakennuskannan ilmanvaihtokojeista merkittävä osa toimii vanhalla tekniikalla ja siten tuhlaa energiaa. Perinteisessä ilmanvaihtokojeessa puhallinta pyörittää moottori hihnan välityksellä ja kaikki tapahtuu heikolla hyötysuhteella

Airwecare
Lämmittäjänkatu 6, 00880 Helsinki
Etusivu Asiakkaat Energiansäästö Muut edut Tuotteet Referenssit Yhteystiedot ja palaute